Sahibi, Sorumlu Müdürü ve Başyazarı

 

CUMHUR KILIÇÇIOĞLU
 
Genel Yayın Yönetmeni
Gülhüner KILIÇÇIOĞLU
 
0 484 223 12 42–0 484 223 1550
Dizgi ve Basıldığı Yer
 YÜCEL MATBAASI
 
Posta Adresimiz
Marangozlar Çarşısı, Vakıf Dükkanları
SİİRT

S İ İ R T

TARAFSIZ MEMLEKET GAZETESİ

 

Bu Gazete Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir

 

İnternet Adresimiz

mucadelegazetesi.com

 

Bu gazete BİA katılımcısıdır

www.bianet.org

 

E-mail Adresimiz

 

Yıl : 50

        Cumhuriyet'in İlanından Bu Güne Kadar İlimizi Temsil Eden Milletvekilleri

 Halil Hulki AYDIN

1920, 1923, 1927, 1931, 1935, 1939

Doğum Yeri     : Siirt

Doğum Tarihi  : 1869

Baba Adı         : Mehmet

Öğrenimi         : Rüştiye ve Medrese

Bildiği Diller    : Arapça

Bulunduğu Görevler : Müderris, Siirt Müftüsü, Osmanlı Meclisi Mebusan 4üncü Dönem için seçilmiş ve Büyük Millet Meclisine katılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 5 Çocuk

Ölümü            : 04.06.1940

 

Mustafa Sabri BAYSAN

1920

Doğum Yeri      : Çal

Doğum Tarihi  : 1887

Baba Adı         : Hüseyin

Öğrenimi         : Mektebi Kuzat

Bildiği Diller  : Arapça, Fransızca, İngilizce

Bulunduğu Görevler : Avukat, Liva Bidayet Reisi, Siverek Kadısı, 1. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

Ölümü            : 10.02.1960

 

Hacı Nuri Bey (BAYAM)

1920

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1869

Baba Adı         : Ahmet

Öğrenimi         : Rüştiye

Bulunduğu Görevler : Ticaret, Belediye Azası, 1. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 1 Çocuk

Ölümü            : 02.06.1940

 

Salih Efendi (ATALAY)

1920

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1873

Baba Adı         : Abdülferit

Öğrenimi         : Medrese

Bildiği Diller  : Arapça, Farsça

Bulunduğu Görevler : Müderris, Siirt Umumi  Meclis  ve  Daimi  Encümen Üyesi, 1 inci  Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 2 Çocuk

Ölümü            : 02.07.1961

 

Necmettin Bey  (BİLGİN)

1920

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1875

Baba Adı         : İsmail

Öğrenimi         : Rüştiye

Bulunduğu Görevler : Vilayet Muhasebi-i Hususiye Müdürü, 1 inci  Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 4 Çocuk

Ölümü            : 02.07.1933

 

Kadri Bey (OKTAY)

1920

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1888

Baba Adı         : Mustafa

Öğrenimi         : Rüştiye

Bulunduğu Görevler : Mahkeme Başkatibi, 1 inci  Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 1 Çocuk

Ölümü            : 1956

 

Mahmut Nedim SOYDAN

1923, 1927, 1931, 1935

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1889

Baba Adı         : Mehmet Rüştü

Öğrenimi         : Harp Okulu

Bildiği Diller  : Fransızca, Almanca, Arapça

Bulunduğu Görevler : Büyük Millet Meclisi Riyaseti Refakat Zabiti, Milliyet Gazetesi Müdürü ve Başyazarı, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2, 3, 4, ve 5 inci  Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

Ölümü            : 03.12.1936

 

Şevki SÜSOY

1935

Doğum Yeri      : Tokat

Doğum Tarihi  : 1898

Baba Adı         : Nail

Öğrenimi         : İdadi

Bulunduğu Görevler : Nahiye Müdürü, Tokat İnhisarlar Sicil ve Memurin Müdürü, 5 inci Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 2 Çocuk

Ölümü            : 02.07.1961

 

 

İsmail Müştak MAVAKON

1935

Doğum Yeri      : Yenişehir

Doğum Tarihi  : 1882

Baba Adı         : Ataullah

Öğrenimi         : Mülkiye

Bildiği Diller  : Fransızca, Arapça,

Bulunduğu Görevler : Gazeteci, Muharrir, Meclisi Ayan Umumi Katibi, 5 inci  Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli

Ölümü            : 02.02.1938

 

Naki BEKMEN

1935, 1939

Doğum Yeri      : Yanya

Doğum Tarihi  : 1891

Baba Adı         : Ali

Öğrenimi         : Halkalı Y.Ziraat Okulu

Bildiği Diller  : Almanca, Fransızca, Rumca Bulunduğu Görevler : Ziraat Vekaleti Müsteşarı, V (Ara seçim), 6 ıncı Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 1 Çocuk

 

Mehmet Ali KURDOĞLU

1935

Doğum Yeri      : Taşköprü

Doğum Tarihi  : 1881

Baba Adı         : Hasan Tahsin

Öğrenimi         : Harp Okulu

Bildiği Diller  : Arapça

Bulunduğu Görevler : Piyade Binbaşı, 5 Dönem (Ara Seçim) Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

 

Ali Rıza ESEN

1939, 1943, 1946

Doğum Yeri      :İbradı

Doğum Tarihi  : 1880

Baba Adı         : Esat

Öğrenimi         : Baytar Okulu

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Baytar, Ziraat Vekaleti Umum Baytar Müfettişi, 5. Dönem Kırşehir, 6,7, 8inci Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

Ölümü            : 04.11.1960

 

Şevket DAĞ

1939, 1943

Doğum Yeri      :İstanbul

Doğum Tarihi  : 1875

Baba Adı         : İsmail

Öğrenimi         : Sanayi Nefise Okulu

Bulunduğu Görevler : Güzel Sanatlar Akademisi Ressam ve Muallimi, İstanbul Kız Muallim Mektebi Resim Muallimi, 5. Dönem Konya, 6, 7nci Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 2 Çocuk

Ölümü            : 23.05.1944

 

Şefik ÖZDEMİR

1939

Doğum Yeri      : Kahire

Doğum Tarihi  : 1885

Baba Adı         : Ahmet Cevdet

Öğrenimi         : Elezher Darülfünun

Bildiği Diller  : Arapça, İngilizce, Fransızca,

Bulunduğu Görevler : Ticaret, Ziraat, Nafia İşleri, Müteahhit, 6. Dönem Siirt, 8. Dönem Gaziantep Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 2 Çocuk

Ölümü            : 17.05.1951

 

M.Emin KILIÇÇIOĞLU

1943

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1913

Baba Adı         : Haydar

Öğrenimi         : Hususi

Bulunduğu Görevler : Basın, Türk Hava Kurumu Başkanı, Siirt Gazetesi Sahibi ve Muharriri, 7 nci Dönem (Ara Seçim) Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 2 Çocuk

Ölümü            : 20.03.1987

 

Saffet TUNCAY

1943

Doğum Yeri      :Bergama

Doğum Tarihi  : 1884

Baba Adı         : Aziz

Öğrenimi         : Mülkiye

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Hukuk Şurayı Devlet Daire Reisi, 7 nci Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli

 

Behcet TÜRKAY

1943

Doğum Yeri      :Ödemiş

Doğum Tarihi  : 1903

Baba Adı         : Halil

Öğrenimi         : Ankara Hukuk Fakültesi

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Uşak Ceza Hakimi, İzmir Sulh Hukuk Hakimi, 7 nci Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

 

Etem İzzet BENİCE

1946

Doğum Yeri      :İstanbul

Doğum Tarihi  : 1903

Baba Adı         : Mehmet İzzet

Öğrenimi         : Yüksek Deniz Ticaret Ok.

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Gazetecilik, Edebiyat, Son Telgraf ve İkdam Gazeteleri Sahibi ve Baş muharriri, 7 nci Dönem (Ara Seçim) Kars, 8 inci Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 1 Çocuk

Ölümü            : 28.03.1967

 

Lütfi YAVUZ

1946

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1906

Baba Adı         : Derviş

Öğrenimi         : İdadi

Bulunduğu Görevler : Belediye Başkanı, 7 nci Dönem Trabzon, 8 inci Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli

Ölümü            :13.05.1958

 

Memet Sabri ÇELİKTUĞ

1946

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1901

Baba Adı         : Musa

Öğrenimi         : İdadi

Bulunduğu Görevler : Ticaret, Serbest Müteahhit, Türk Ocağı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Tayyare Cemiyeti, Belediye Başkanı, 8 inci Dönem Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 4 Çocuk

Ölümü            : 24.03.1979

 

Baki ERDEN

1946, 1950, 1954

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1918

Baba Adı         : Tevfik

Öğrenimi         : Dresden Yüksek Mühendislik Okulu Kimya Bl., Zürih Üniversitesi Doktora

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Plastik Maddeleri ve Şeker İmalatı, Eskişehir Şeker Fabrikası İşletme Şefi, 8, 9, 10 inci Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

Ölümü            : 05.05.1992

 

Mehmet Daim SÜALP

1950, 1954, 1957

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1916

Baba Adı         : Taha

Öğrenimi         : Ankara Hukuk Fakültesi

Bildiği Diller  : Fransızca, Arapça,

Bulunduğu Görevler : Siirt Hazine Avukatı, Serbest Avukat, 9, 10, 11 inci Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Bekar

 

Şefik TÜRKDOĞAN

1950

Doğum Yeri      :Trabzon

Doğum Tarihi  : 1916

Baba Adı         : Ali Rıza

Öğrenimi         : İstanbul Hukuk Fakültesi

Bulunduğu Görevler : Serbest Avukat, 9. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 2 Çocuk

 

Ahmet Cemil YARDIM

1950

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1893

Baba Adı         : Süleyman Edip

Öğrenimi         : İdadi.

Bulunduğu Görevler : İl Özel İdare Encümen Başkatibi, Mahalli İdareler Kontrolörü, 9. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 2 Çocuk

Ölümü            : 08.04.1966

 

Mehmet Suat BEDÜK

1954, 1957

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1911

Baba Adı         : Abdürrezak

Öğrenimi         : İstanbul Hukuk Fakültesi

Bildiği Diller  : Fransızca, Arapça

Bulunduğu Görevler : Serbest Avukat, İstanbul Şehir Meclisi Daimi Encümen Üyesi, 10 ve 11. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli

Ölümü            : 05.02.1995

 

M.Veysi ORAN

1954, 1957

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1913

Baba Adı         : İbrahim

Öğrenimi         : İstanbul Tıp Fakültesi

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Siirt Beden Terbiyesi Bölge Müdür, Merkez Hükümet Tabibi, 10 ve 11. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

Ölümü            : 26.09.1991

 

Fikri ŞENDUR

1957

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1919

Baba Adı         : Abdülcebbar

Öğrenimi         : Ankara Üni.Hukuk Fakültesi

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Hakim, Serbest Avukat, 11. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

Ölümü            : 03.02.1985

 

Ahmet Cevdet AYDIN

1961

Doğum Yeri      : Şirvan

Doğum Tarihi  : 1923

Baba Adı         : Salih

Öğrenimi         : İstanbul Hukuk Fakültesi

Bulunduğu Görevler : Sorgu Hakimi, Cumhuriyet Savcısı, Serbest Avukat, Kurucu Meclis Üyesi (06.01.1961-01.11.1961) ve 12. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

Ölümü           : 24.10.1999

 

Hayrettin ÖZGEN

1961

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1919

Baba Adı         : Mehmet

Öğrenimi         : Lise

Bulunduğu Görevler : Tüccar, Siirt Belediye Başkanı, 12. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

Ölümü            : 17.12.1968

 

Süreyya ÖNER

1961

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1924

Baba Adı         : Fethullah

Öğrenimi         : İstanbul Hukuk Fakültesi

Bulunduğu Görevler : Elazığ Sulh Hakimi, Serbest Avukat, 12. Dönem Siirt Milletvekili, Cumhuriyet Senatösü Üyesi (14.10.1973 - 14.10.1979), Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Katip Üyesi

Medeni Hali  : Evli, 5 Çocuk

 

Mehmet Adil YAŞA

1961, 1965, 1969

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1925

Baba Adı         : Abdulmecit

Öğrenimi         : İstanbul Hukuk Fakültesi

Bildiği Diller  : Arapça, Fransızca

Bulunduğu Görevler : Serbest Avukat, 12, 13 ve 14. Dönem Siirt Milletvekili, Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve İdare Amiri.

Medeni Hali  : Evli, 2 Çocuk

Ölümü            : 03.05.2003

 

Abdülhalim  ARAS

1965

Doğum Yeri      : Develi

Doğum Tarihi  : 1925

Baba Adı         : Salih

Öğrenimi         : Ankara Üni.Hukuk Fak.

Bulunduğu Görevler : Serbest Avukat, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi, 12. Dönem Kayseri, 13. Dönem Siirt, 17 ve 18. Dönem Kocaeli Milletvekili, TBMM Başkanvekili,

Medeni Hali  : Evli, 5 Çocuk

 

Hüseyin Hüsnü ORAN

1965

Doğum Yeri      : Bitlis

Doğum Tarihi  : 1927

Baba Adı         : İbrahim Hakkı

Öğrenimi         : İstanbul Üni.Hukuk Fak.

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Hakim, Serbest Avukat, 13. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

 

Misbah ONGAN

1965

Doğum Yeri      :Siirt

Doğum Tarihi  : 1925

Baba Adı         : Yusuf

Öğrenimi         : İstanbul Üni.Hukuk Fak.

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Serbest Avukat, 13. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 1 Çocuk

 

M.Nebil OKTAY

1969, 1973, 1977

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1930

Baba Adı         : Ekrem

Öğrenimi         : İstanbul Ün.Hukuk Fakültesi

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Serbest Avukat, 14, 15 ve 16. Dönem Siirt Milletvekili, İmar ve İskan Bakanı.

Medeni Hali  : Evli, 4 Çocuk

Ölümü            : 07.02.1995

 

Zeki ÇELİKER

1969, 1977, 1988

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1934

Baba Adı         : Ahmet

Öğrenimi         : İstanbul Ün.Orman Fak

Bildiği Diller  : Fransızca, Arapça, Almanca

Bulunduğu Görevler : Orman Yüksek Mühendisi, Serbest Ticaret, 14, 16 ve 18 inci Dönem  Siirt Milletvekili, Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve İdare Amiri,

Medeni Hali  : Evli, 4 Çocuk

 

Selahattin ORAN

1969

Doğum Yeri      : Eruh

Doğum Tarihi  : 1939

Baba Adı         : Celalettin

Öğrenimi         : Özel

Bulunduğu Görevler : Çiftçi, Siirt İl Genel Meclisi Üyesi, 14 üncü Dönem Siirt Milletvekili, 

Medeni Hali  : Evli, 1Çocuk

 

İdris ARIKAN

1973, 1988

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1939

Baba Adı         : M.Nafi

Öğrenimi         : İstanbul Ün.Hukuk Fak.

Bildiği Diller  : Arapça, İngilizce

Bulunduğu Görevler : Serbest Avukat,  15 ve 18. Dönem Siirt Milletvekili, Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi (14.10.1979-12.09.1980), Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Katip Üyesi

Medeni Hali  : Evli, 4 Çocuk

Ölümü            : 09.05.2001

 

Abdulbaki CARTI

1973

Doğum Yeri      : Cizre

Doğum Tarihi  : 1939

Baba Adı         : Abdullah

Öğrenimi         : Hukuk Fakültesi

Bulunduğu Görevler : 15. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

 

A.Kerim ZİLAN

1973, 1977

Doğum Yeri      : Kozluk

Doğum Tarihi  : 1943

Baba Adı         : Mehmet Emin

Öğrenimi         : İstanbul Ün.Hukuk Fak.

Bildiği Diller  : Fransızca, İngilizce

Bulunduğu Görevler : Serbest Avukat,  15 ve 16. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

 

A.Kadir KAYA

1977

Doğum Yeri      : Midyat

Doğum Tarihi  : 1935

Baba Adı         : Mehmet

Öğrenimi         : Ankara Ziraat Fakültesi

Bildiği Diller  : İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızca

Bulunduğu Görevler : Ziraat Yüksek Mühendisi, Yem Sanayi T.A.Ş Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 16. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 1 Çocuk

 

M.Abdürrezzak CEYLAN

1983, 1988

Doğum Yeri      : Kurtalan

Doğum Tarihi  : 1951

Baba Adı         : Mehmet Raif

Öğrenimi         : Siirt Ziraat Meslek Okulu

Bulunduğu Görevler : Ziraat Teknisyeni, Çiftçi, Serbest Ticaret, 17 ve 18. Dönem Siirt Milletvekili. 

Medeni Hali  : Evli, 5 Çocuk

Ölümü            : 29.03.1989

 

Rıza TEKİN

1983

Doğum Yeri      : Sason

Doğum Tarihi  : 1928

Baba Adı         : Abdullah

Öğrenimi         : İlkokul

Bulunduğu Görevler : Sason Belediye Başkanı, Dava Takipçisi, Çiftçi, 17. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 9 Çocuk

 

Aydın BARAN

1983

Doğum Yeri      : Beşiri

Doğum Tarihi  : 1947

Baba Adı         : Hüsnü

Öğrenimi         : İlkokul

Bildiği Diller  : Arapça

Bulunduğu Görevler : Serbest Ticaret, 17. Dönem Siirt Milletvekili,

Medeni Hali  : Evli, 10 Çocuk

 

M. Naci MİMAROĞLU

1983

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1943

Baba Adı         : Abdullah

Öğrenimi         : Ankara Ün.Hukuk Fakültesi ve Paris Hukuk Fak.Lisansüstü Öğrenimi

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Serbest Avukat, 17. Dönem Siirt Milletvekili,

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

 

Kemal BİRLİK

1988

Doğum Yeri      : Şırnak

Doğum Tarihi  : 1952

Baba Adı         : Abdulkerim

Öğrenimi         : İstanbul Ün. Fen Fakültesi

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Jeofizik Mühendisi, Maden İşletmecisi, 18. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3 Çocuk

 

Kudbeddin HAMİDİ

1988

Doğum Yeri      : Beşiri

Doğum Tarihi  : 1949

Baba Adı         : Hıfzullah

Öğrenimi         : Ortaokul

Bildiği Diller  : Arapça

Bulunduğu Görevler : Din Görevlisi, 18. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 8 Çocuk

 

Mehmed Erdal KOYUNCU

1991

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1957

Baba Adı         : Haydar

Öğrenimi         : TED Ankara Maarif Koleji

Bildiği Diller  : İngilizce

Bulunduğu Görevler : Serbest Ticaret, 19. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 2 Çocuk

 

Zübeyir AYDAR

1991

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1961

Baba Adı         : Abdullah

Öğrenimi         : İstanbul Ün.Hukuk Fakültesi

Bildiği Diller  : Kürtçe

Bulunduğu Görevler : Serbest Avukat, 19. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 2 Çocuk

 

Naif GÜNEŞ

1991

Doğum Yeri      : Kurtalan

Doğum Tarihi  : 1956

Baba Adı         : Rizgo

Öğrenimi         : Lise

Bulunduğu Görevler : Tekel Müdürlüğü Memuru, 19. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 6 Çocuk

 

Nizamettin SEVGİLİ

1995-1999

Doğum Yeri      : Kurtalan

Doğum Tarihi  : 1941

Baba Adı         : Selahattin

Öğrenimi         : Ortaokul

Bildiği Diller  : Arapça, Kürtçe

Bulunduğu Görevler : İl Genel Meclisi Üyesi, İl Başkanı, Serbest Ticaret, 20 ve 21 nci Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 6 Çocuk

Ölümü            : 15/03/2000

 

Ahmet Nurettin AYDIN

1995 - 1999

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1949

Baba Adı         : Kamil

Öğrenimi         : İstanbul Ün.Eczacılık Y.O

Bildiği Diller  : Arapça, İngilizce

Bulunduğu Görevler : Dış Ticaret, 20 ve 21.Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli,  3 Çocuk

 

M. Emin AYDIN

1995

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1952

Baba Adı         : İzzettin

Öğrenimi         : Hacettepe Ünv.Eğt.Fak.

Bildiği Diller  : Arapça, İngilizce

Bulunduğu Görevler : 20. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli,  4 Çocuk

 

Takiddin YARAYAN

1999

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi  : 1956

Baba Adı         : Hasan

Öğrenimi         : Manisa Demirci Eğitim Ens.

Bildiği Diller  : Arapça.

Bulunduğu Görevler : Öğretmen, Vakıflar Öğrenci Yurdu Müdürü, Siirt Köy Hizmetleri YSE Spor Kulüp Başkanı, 21 nci Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli,  4 Çocuk

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

2003

Doğum Yeri      : İstanbul

Doğum Tarihi  : 1954

Baba Adı         : Ahmet

Öğrenimi         : Marmara Ün.İktisadi ve İdari

                           Bilimler Fakültesi

Bildiği Diller  : İngilizce

Bulunduğu Görevler : Özel sektörde müşavir ve üst düzey yönetici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, AKP Genel Başkanı, 22. Dönem Siirt Milletvekili, Başbakan.

Medeni Hali  : Evli, 4  Çocuk

 

Öner ERGENÇ

2003

Doğum Yeri      : Eruh

Doğum Tarihi  : 1944

Baba Adı          : Abdülbaki

Öğrenimi          : Anadolu Üni.Eğitim Ön

                            Lisans

Bildiği Diller    : Arapça

Bulunduğu Görevler : Eğitimci, Öğretmen, HEM Müdürü, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Müdürü, Vali Yardımcısı Vekili, MEB APK Kurulu Uzmanı, 22. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli,  3 Çocuk

 

Öner GÜLYEŞİL

2003

Doğum Yeri      : Kars

Doğum Tarihi  : 1945

Baba Adı         : M.Sabri

Öğrenimi         : Yıldız Teknik Ün.Elektrik    

Müh.Böl, İ.Ü.İşletme Fakültesi,

Bildiği Diller  : İngilizce, Almanca, Arapça

Bulunduğu Görevler : Siirt YSE Müdürü, TEAŞ Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu Üyesi, 22. Dönem Siirt Milletvekili.

Medeni Hali  : Evli, 3  Çocuk

 

Osman Özçelik

2007

Doğum Yeri      : Mardin/Derik

Doğum Tarihi   : 1952

Baba Adı         : Mahmut

Öğrenimi         : İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Yüksek Okulu

Bildiği Diller  : Fransızca

Bulunduğu Görevler : Serbest Eczacı

Medeni Hali  : Evli, 2  Çocuk

         

Memet Yılmaz Helvacıoğlu

2007

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi   : 1949

Baba Adı         : Mehmet Fuat

Öğrenimi         : İstanbul Işık Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu

Bildiği Diller  : Arapça, İngilizce

Bulunduğu Görevler : Ankara Siirtliler Dayanışma Vakfı Kurucu Başkanı

Medeni Hali  : Evli, 3 çocuk

 

Gültan Kışanak

2011

Doğum Yeri      : Elazığ

Doğum Tarihi   : 1961

Baba Adı         : Lütfü

Öğrenimi         : Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

Bildiği Diller  : Türkçe, Kürtçe

Medeni Hali  : Evli, 1 çocuk annesi

Afif Demirkıran

2007

Doğum Yeri      : Siirt/Kurtalan

Doğum Tarihi   : 1952

Baba Adı         : M.Şerif

Öğrenimi         : İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi

Bildiği Diller  : İngilizce, Fransızca

Bulunduğu Görevler : 23. Dönem Türkiye-AB KPK Üyesi

Medeni Hali  : Evli, 4 Çocuk

 

Osman Ören

2011

Doğum Yeri      : Siirt

Doğum Tarihi   : 1966

Baba Adı         :

Öğrenimi         :  Ankara Hacettepe Üniversitesi

Medeni Hali   : Evli, 3 Çocuk

 

       Ana Sayfa

<>